Praktisk

SÆSON
Undervisnings-sæsonen har 36 uger og følger skoleåret fra august til juni. Vi følger skolernes feriekalender i Holbæk.

LEKTIONSLÆNGDE
Hver elev har 30 min. soloundervisning om ugen.

START
Nye elever tages ind, når en “gammel” elev vælger at stoppe. Der er altså løbende indtag hele året.  

FORDELING AF TIDER
Lektionerne ligger på hverdags eftermiddage. Hvis dit barn har tidligt fri fra skole og kan spille fx kl. 13 eller 14 vil det være lettere at få en tid. Der er nemlig især rift om de sene eftermiddagstider. Når en ny sæson starter efter sommerferien, og eleverne har fået deres nye skoleskemaer, fordeles tiderne forfra på ny. De elever, som har spillet i længst tid får lov at vælge tider først.

PRIS
En sæson (august-juni) har 36 lektioner.
Prisen er dk. kr. 6300,-
Der betales i 4 rater af kr. 1575,-

DET MED SMÅT
Der gives ikke erstatningstimer, hvis eleven må melde afbud til en lektion.
Hvis jeg er nødt til at aflyse en lektion tilbydes enten en erstatningstid eller refusion for den tabte undervisning.